Hjem Helse WHO går til kamp mot ensomhet for å bedre global folkehelse

WHO går til kamp mot ensomhet for å bedre global folkehelse

Verdens helseorganisasjon (WHO) ser ensomhet som en alvorlig helsetrussel og lanserer nå en egen kommisjon for å fremme sosial tilknytning.

Røyking, høyt alkoholforbruk, fysisk inaktivitet, overvekt og luftforurensning er kjente faktorer som øker risikoen for tidlig død. Men nå slår WHO alarm og påpeker at mangel på sosial tilknytning innebærer en tilsvarende, eller enda større, risiko.

I en pressemelding fra WHO annonserer organisasjonen at de har opprettet en ny kommisjon for sosial tilkobling. De ser ensomhet som en presserende helsetrussel, og kommisjonen skal fremme sosial tilkobling og se på mulige løsninger av dette utbredte problemet.

De neste tre årene skal den nye WHO-kommisjonen analysere den sentrale rollen sosial tilknytning spiller for folkehelsen til mennesker i alle aldre. De skal også skissere løsninger for å danne og styrke sosiale forbindelser. Kommisjonen vil dessuten vurdere hvordan sosial tilknytning øker trivselen i lokalsamfunnene våre og bidrar til å fremme økonomisk fremgang, sosial utvikling og innovasjon.

Sosial isolasjon og smerten ved å ikke føle at man har tilstrekkelig sosial kontakt er utbredt i verden i dag. En vanlig oppfatning er at isolasjon og ensomhet først og fremst rammer eldre mennesker i høyinntektsland, men dette mener WHO er feil. De ser ensomhet som noe som påvirker helsen og velværen til alle aldersgrupper over hele verden.

Én av fire eldre opplever sosial isolasjon og ratene er stort sett like i alle regioner. Forskning viser at også ungdom opplever ensomhet. Her er tallene mellom 5 og 15 prosent, men WHO mener det trolig er store mørketall.

– Høye forekomster av sosial isolasjon og ensomhet rundt om i verden har alvorlige konsekvenser for helse og velvære. Mennesker uten tilstrekkelig sterke sosiale forbindelser har høyere risiko for hjerneslag, angst, demens, depresjon, selvmord og mer, sier WHOs generaldirektør Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Organisasjonen setter nå det å bidra til å etablere sosiale forbindelser som en prioritet for den globale folkehelsa.

Om Sosialnytt

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg


Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com