I disse dager har så godt som samtlige husstander en eller annen form for Wi-Fi – ikke minst på grunn av det er svært bekvemmelig. Det har imidlertid vært en del diskusjon rundt sikkerhetsproblemene med disse, og konklusjonen er at Wi-Fi kan være skadelig for den generelle helsen, og da spesielt hos barn. Wi-Fi har en del negative effekter som påvirker alt fra hjernen til søvnkvalitet.

I følge Healthyfoodteam kan det være en rekke potensielle farer med Wi-Fi.

Foto: Pixabay

Skadelig for barnas utvikling

Den ikke-termiske radiofrekvensstrålingen fra Wi-Fi kan forstyrre normal cellulær utvikling, og da spesielt fosterutvikling. Denne strålingen påvirker voksende vev, som for eksempel hos barn og unge. Følgelig vil de være mer mottakelige enn gjennomsnittet for de beskrevne effektene og har større risiko for utviklingsproblemer.

Bidrar til utvikling av søvnløshet

Foto: Pixabay

Wi-Fi har også stor effekt på søvn. Hvis du føler at du ikke kan sovne eller har et uregelmessig søvnmønster, kan det skyldes lavfrekvent modulering fra mobiltelefoner og Wi-Fi. Personer som er utsatt for elektromagnetisk stråling har  betydelig vanskeligere for sovne enn dem som ikke er det. Og vi vet alle at søvnmangel kan være skadelig for helsen.

Påvirker hjernefunksjoner

Wi-Fi påvirker konsentrasjonen og hjernens funksjoner. Så hjerneaktiviteten reduseres og som et resultat av dette kan du oppleve konsentrasjonsvansker eller hukommelsestap.

Nøytraliserer sædceller

Wi-Fi truer menneskets virilitet. Eksponering for Wi-Fi-frekvenser reduserer spermbevegelsen og forårsaker DNA-fragmentering. Videre kan det påvirke fruktbarheten eller øke risikoen for unormal graviditet.

Forårsaker stress

Mange mennesker opplever en reell fysisk respons på elektromagnetiske frekvenser, inkludert økt hjertefrekvens. Derfor øker Wi-Fi risikoen for hjerte- og karsykdommer.

Øker faren for kreft

Eksponeringen for elektromagnetisk stråling øker risikoen for kreft.

Wi-Fi Stråling – Hvordan beskytte deg selv

Heldigvis finnes det flere måter du kan beskytte deg mot farene på;

  • Unngå å plassere den trådløse ruteren på kjøkkenet eller soverommet.
  • Ikke ha telefonen i lommen.
  • Bruk fasttelefoner når du er hjemme for å redusere elektromagnetisk stråling.
  • Hvis du er gravid bør du ikke holde telefonen nær magen.
  • Pass på at du lar telefonen ligge i den andre enden av rommet, eller på setet ved siden av deg i bilen.
  • Send tekstmeldinger i stedet for å snakke i telefonen.
  • Ikke bruk trådløse babymonitorer, da de alle fungerer på mikrobølgefrekvens.
  • Koble fra alle Wi-Fi-enheter før du legger deg om kvelden.

Del denne artikkelen så flere blir klar over hvor farlig det kan være å omgi seg med alt for mye elektronikk som stråler. Vi vet foreløpig alt for lite om langtidsvirkningene av all denne strålingen, vi ser kanskje bare toppen av isfjellet.