Hvor langt er mennesket villig til å gå, når det gjelder å skade andre mennesker – bare de riktige kommandoene blir gitt? 

Maskinen som ble brukt i Stanley Milgram eksperimentet

Hvorfor mennesker gjør som de gjør har alltid fascinert meg. Hva er det som gjør at for eksempel ABB får den syke ideen om å skyte ned masse ungdommer, hva gjorde at Hitler klarte å styre hele Tyskland og nærme seg verdensherredømme med det menneskesynet han hadde? Jeg vil i noen innlegg fremover skrive om psykologiske studier for å se nærmere på spennende aspekter rundt dette. Jeg begynner med «Milgram eksperimentet».

“I have been primarily interested in how and why ordinary people do unusual things, things that seem alien to their natures. Why do good people sometimes act evil? Why do smart people sometimes do dumb or irrational things?” –Philip Zimbardo

 Stanley Milgram – følger du ordre?

Stanley Milgram er blitt en berømt mann etter sitt eksperiment i 1963. Eksperimentet var ment for å teste hvor lydig folk er til autoriteter. Milgram ville vite hvor langt mennesket var villig til å gå når de fikk ordre fra en autoritet om å skade et annet menneske.

Hvordan ville folk reagere når det ble gitt ordre om å gi elektrisk sjokk til en annen person? I hvilke grad ville forsøkspersonene gjennomføre ordrene og la sin egen oppfatning av situasjonen og samvittighet, bli lagt til side?

Deltakerne ble fortalt at de var med på et læringeksperiment. De skulle styre en maskin som gav elektriske støt. Og de skulle følge ordre helt til eksperimentet var avsluttet. De ble forklart at de skulle være «læreren», mens den andre personen som deltok var «eleven». Maskinen de skulle styre sendte angivelig ut elektrisk støt til «eleven», og man kunne styre styrken på støtet via maskinen.

I løpet av eksperimentet gikk «eleven» igjennom noen tester. Hver gang «eleven» gjorde feil ble «læreren» beordret om å gi elektrisk sjokk, med økt styrke for hver gang. Det er viktig å huske på at den som spiller elev i prosjektet ikke er en del av forsøkskandidatene. «Eleven» later bare som at han får støt (han får i virkeligheten ikke det). Og selvfølgelig gjorde «eleven» mange feil under eksperimentet. Dette førte til at «læreren» måtte gi høyere og høyere doser med elektrisk støt. «Læreren» kunne ikke se «eleven» da de satt på hver sin side av en tynn vegg. Men han kunne høre «eleven». Og «eleven» skrek høyere og høyere, smertefulle skrik etterhvert som strømmen økte. Til slutt ble «eleven» helt stille.

Når forsøkspersonen vegret seg for å gi mer støt, var det en autoritetfigur, kledd i hvit forskningdrakt som gav ordrene om å fortsette. Det var ikke tvil om at de som var lærere forsto at den andre personen led av høy smerte, og sannsynligvis svimte av på slutten når det ble stille.

Resultatet

Før vi ser på resultatet. Prøv å sette deg inn i denne situasjonen. Hvor langt ville du gått med å gå gi, det du trodde, var elektrisk støt til en annen person. Det du visste var at du ikke hadde noen ansvar for det som skjedde med personen. Du fulgte bare ordre, og du var med på et eksperiment som skulle studere hukommelsen til mennesket. Hva hadde du tenkt når du hørte at den andre personen ble helt stille, etter at du hadde skrudd opp til «fare – alvorlig sjokk» på maskinen? Helt ærlig, hvor langt ville du gått?

Uansett hvor langt du tenker at du ville gått, så undervurderer du sannsynligvis akkurat det. Det er nemlig ikke uvanlig. Som i dette eksperimentet. Resultatene var sjokkerende. Miligram sitt prosjekt oppdaget at mennesker er mye mer lydig til autoriteter enn du hadde tenkt deg på forhånd. 63% av forsøkskandidatene fortsatte helt til eksperimentet var avsluttet. De kjørte «eleven» gjennom alle fasene av elektrisk støt, selv om personen hylte av smerte, ba de om å slutte, og til slutt ble helt stille. Forsøkskandidatene var ikke spesielt onde personer som var plukket ut. Det var vanlige personer som frivillig hadde meldt seg på et psykologi eksperiment.

Annonse for forsøkspersoner i Milgram eksperimentet
Annonse for forsøkspersoner. Hentet fra Wikipedia

 Hvordan kan disse resultatene forklares?

Eksperimentet til Milgram startet i 1961 og ble avsluttet i 1963. På denne tiden var resultatene av eksperimentet store nyheter. Milgram selv forklarte resultatene med presset som var i situasjonen. Dette var et sosialt psykologisk eksperiment som viste hvor stor innflytelse sosiale situasjoner kan ha på oppførsel. Dette eksperimentet førte til mange lignende eksperimentet i ettertid. Eksperimentet har blitt gjort over hele verden. Det viser seg at det er liten forandring på resultatene. Folk er bemerkelsesverdig lydig til det de får ordre om å gjennomføre. Det eneste klare unntaket er australske damer. De viste seg å være mye mindre lydig til ordrene.

Spørsmålet om hvor ekte situasjonen var kan jo stilles. Dersom det var deg som var i dette eksperimentet, ville du ikke hatt en anelse om at dette på et eller annet vis ikke var ekte? At det å gi så mye strøm til en person, at personen besvimte, umulig kunne vært tillatt i et eksperiment på universitetet?

Hvor god var skuespillerne som spilte «eleven» ? Kan forsøkskandidatene har forstått at dette bare var skuespill?

Dr Jeremy Dean mener at mennesket er tilpasset for å spille med i situasjoner hvor en viss handling er forventet av dem, selv om de innerst inne vet at opplegget er falskt. Dean sier at jo mer vi finner ut om menneskelig psykologi, jo mer finner vi ut hvor kraftfulle de ubevisste prosessene er, både emosjonelt og kognitivt. Dette kan ha en stor innvirkning på oppførselen vår, uten at vi er klar over det. Han mener dermed at de fleste i eksperimentet på et eller annet nivå visste at det ikke var reelt, men spilte som at det var reelt, siden det ble forventet av de i denne situasjonen.

Uansett hva man tenker om dette eksperimentet, er det ikke tvil om at Milgrams eksperiment er et av de mest oppsiktsvekkende og imponerende eksperimenter man har sett innenfor psykologien.