in

Ber om større skrift: 8 av 10 kaster mat fordi holdbarhetsdatoen er uleselig

dame med melk
Hvor skal melken stå i kjøleskapet

I Norge ble det kastet omtrent 85 kilo spiselig mat per innbygger i 2020.

En fersk, landsrepresentativ undersøkelse utført av Opinion på vegne av Norges Blindeforbund viser at så mange som 8 av 10 kaster mat som man kanskje kunne brukt, som følge av uleselig holdbarhetsdato eller annen uleselig informasjon.

En undersøkelse gjort i fjor viser at 1/3 av befolkningen lar være å kjøpe et produkt på grunn av utilgjengelig informasjon. Dette opplyser Blindeforbundet i en pressemelding.


Opp med skrifta!

Blindeforbundet vil nå bidra til å få slutt på dette gjennom kampanjen «Opp med skrifta!», som pågår denne uken. De ber om at informasjonen i samfunnet skal være lesbar for alle, slik at ingen skal føle seg unødvendig «blinde» på grunn av dårlig lesbar informasjon.

For at flest mulig skal kunne lese det som står, er det blant annet viktig at skrifta er stor nok, og at det er gode kontraster mellom skrift og bakgrunn.

– Skrifta må opp og fram for å unngå uheldige konsekvenser som matsvinn og allergiske reaksjoner. Produsentene må lytte og ta ansvar. Vi skal gjøre de oppmerksomme på problemet og kreve endring, sier Terje André Olsen, forbundsleder i Blindeforbundet.

Han mener undersøkelsen viser at de taler på vegne av mange irriterte nordmenn.

6 av 10 irriterer seg over dårlig lesbarhet

Et klart flertall i befolkningen sier de blir irritert over dårlig lesbarhet, f.eks. på matvarer, skilt, nettsider og lignende.

Her er de eldre aldersgruppene overrepresentert. I aldersgruppene 45-59 år og over 60 år er det henholdsvis 63 til 67 prosent som opplever irritasjon. Det er mer enn 6 av 10, eller omtrent to av tre personer.

Det er ingen vesentlige forskjeller mellom kjønnene, utdanningsgruppene eller landsdelene.

 –  Det er helt klart helt unødvendig at over halvparten av befolkningen skal irritere seg og gå rundt å føle seg som synshemmede på grunn av for liten skrift på produkter og viktig informasjon, sier Terje Andre Olsen i Blindeforbundet.

Alvorlig er det også at 11 prosent oppgir at de selv har spist mat de er allergiske mot – eller har gitt mat til andre som disse var allergiske mot – fordi de ikke kunne lese hva varen inneholdt.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Ny rettsrunde om hundeavl

Oliver (6) druknet etter kanolek