Hjem Historisk Det største vikingfunnet på mer enn ti år: Gigantisk vikinghall avdekket i Danmark

Det største vikingfunnet på mer enn ti år: Gigantisk vikinghall avdekket i Danmark

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Arkeologer i Danmark har avdekket deler av en massiv vikinghall. Deler av det store bygget er fortsatt begravd.

Nordjyske Museer melder at det er avdekket en vikinghall fra Harald Blåtands tid på Hune, som ligger ute ved kysten, nordvest for Aalborg.

I Hune Kirke finnes en runestein som forteller historien om Runulv den Rådsnilde – det kan være vikinggården hans som nå er funnet, forteller museet i pressemeldingen.

Det var i forbindelse med utskillelsen av en eneboligtomt ved Hune at arkeologer ved Nordjyske Museer kom over et – mildt sagt – noe eldre hus på tomten. Arkeologene satte i gang en mindre forundersøkelse, og det resulterte i funnet av en stor vikinghall fra Harald Blåtands tid.

– Dette er det største vikingtidsfunnet av denne arten på over ti år, og vi har ikke sett noe lignende før her i Nordjylland, selv om det kun er delvis utgravd, sier utgravningsleder og arkeolog Thomas Rune Knudsen ved Nordjyllands museer.

Hallen var opptil 40 meter lang og 8-10 meter bred. Den hadde 10-12 eikestolper som støttet taket. De er rektangulære i tverrsnitt og måler opptil 90×50 cm.

Og funnet er ikke bare et litt større hus enn det som var gjennomsnittet på denne tiden. Ifølge Thomas Rune Knudsen har hallen vært et prestisjebygg, som i tillegg til å ha en mer hverdagslig funksjon, trolig også har vært et samlingssted for politiske møter og store vikinglaug.

Langsalen minner i sin utforming om husene som ble funnet på Harald Blåtands ringborger, som inkluderer Fyrkat ved Hobro og Aggersborg ved Aggersund. Det er blant annet av denne grunnen arkeologene har datert hallen til sen vikingtid, det vil si siste halvdel av 900-tallet eller aller første del av 1000-tallet.

Harald Gormsson Blåtann var født rundt år 930 og han regnes ifølge Wikipedia som Danmarks første reelle konge, som med utgangspunkt i en mindre region ble konge over hele området som i dag er Danmark.

Mens danskekongen selv måtte underkaste seg den tysk-romerske keiseren i sør, forsøkte han til gjengjeld å legge under seg norske herskere i nord. Et maktmiddel i dette var å innføre kristendommen som offisiell religion. Ifølge Snorres Olav Tryggvasons saga kom Harald Blåtann til Tønsberg med 600 skip og ble tatt til konge i det som i dag er Viken.

Tilhørte kanskje vikingen Runulv den Rådsnildes slekt

– Vi hadde bare mulighet til å grave ut en del av hallen, men det er nok flere hus gjemt under mulken mot øst. En hallbygning av denne arten står sjelden alene, sier Thomas Rune Knudsen.

Det kan derfor meget vel ha vært en av vikingtidens adelsgårder som nå er funnet, som var bebodd av en av områdets viktige og mektige slekter.

Men historien slutter ikke her, for faktisk kan arkeologene si med temmelig stor sannsynlighet hvem adressanten på stedet var for cirka 950-1050 år siden.

I området ved Hune finnes nemlig en runestein som kan dateres til akkurat denne perioden. Den halvannen meter høye steinen står i dag i Hune Kirke, ikke langt fra utgravningen.

Dette er runesteinen som i dag står i Hune Kirke. Siden steinens datering stemmer overens med datering av den gigantiske hallen, mener arkeologene at det er temmelig sannsynlig at vikingehallen som nå er funnet har tilhørt Runulv den Rådsnilde og hans familie. Foto: Nordjyske Museer

Runesteinen bærer teksten: «Hove, Thorkild, Thorbjørn satte deres far Runulv den Rådsnildes stein». Den er datert til 970-1020.

Arkeolog Thomas Rune Knudsen forklarer at selv om vi ikke kjenner steinens opprinnelige plassering, så vet man med sikkerhet at den stammer fra nærområdet. Og det gjør steinens datering svært interessant i sammenhengen med det nye funnet.

«Det er vanskelig å bevise at den funnet vikinghallen tilhørte familien til Runulv den Rådsnilde, men det er absolutt en mulighet. Om ikke annet representerer runesteinen og salen samme sosiale klasse og tilhører begge samfunnets elite.»

Bare rundt halvparten av vikinghallen er gravd ut, men etter planen skal gravingen gjenopptas etter nyttår, når været tillater det. Det vil også bli gjennomført en Kultof-14-datering av funnet, slik at hallen kan dateres mer nøyaktig. Resultatene av dette forventes å foreligge i slutten av 2023.

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com