lørdag, juni 12, 2021

Forskere frykter at foreldres mobilbruk gir barna atferdsproblemer

Mest lest nå

Flere helsesøstre har ropt varsku om foreldres mobilbruk. De mener at barn kan bli skadelidende av foreldres manglende tilstedeværelse. Nå henger forskere seg på.

Amerikanske forskere har samlet resultatene fra 27 andre studier. De ser tydelig at de foreldre som distraheres av egen mobilbruk, er mindre sensitive overfor barna sine. De responderer mindre når barna forsøker å få kontakt med dem. Dette gjelder både verbal og ikke-verbal kommunikasjon. Det skriver Forskning.no.

Høyere konfliktnivå

Man ser også en sammenheng mellom mye mobilbruk hos foreldre og barn som skader seg mer. Hvis foreldre ikke følger med på barna, tester de ut mer for å få den ønskede oppmerksomheten.


Videre er det også et høyere konfliktnivå i familier når foreldrene er opptatt av noe annet, for eksempel mobiltelefonen sin, når de er sammen med barna.

Barnets utvikling kan forstyrres

«Ifølge forskere på dette området kan barnets utvikling forstyrres dersom slike samspill er fraværende eller uforutsigbare. Foreldre, som alle andre, har begrensninger i oppmerksomheten sin, slik at man kan stille seg spørsmålet om hva som kan skje i alvorlige tilfeller av fravær av oppmerksomhet rettet mot det lille barnet», sier Imac Maria Zambrana til Forskning.no. Hun er forsker ved institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

«Hvis barnet ikke får tilgang til stimulering eller responser, kan kroppens stresshormoner aktiveres hos barnet. Dette kan skade hjernen til små barn», sier hun videre.

Et skjørt samspill

mobilbruk
Foreldre bør være bevisst på bruken av mobiltelefon. Foto: Pixabay

Zambrana har selv forsket på foreldre-barn-samspill, men har ikke sett direkte på mobilbruk.

«Særlig tidlig i et barns utvikling foregår det mye intrikat kommunikasjon mellom barn og foreldre. Dette er slikt som lyder, ansiktsuttrykk og fysisk kontakt generelt. Det er et veldig tilstedeværende samspill», sier Zambrana.

Forsker på spedbarn

Doktorgradsstipendiat Ida Tidemann og professor Annika Melinder ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, startet i fjor opp et prosjekt der de skal undersøke hvorvidt spedbarnets tap av opplevd oppmerksomhet i det nære samspillet med mor er tilstrekkelig for å utløse stressreaksjoner hos spedbarnet.

«Bruk av mobiltelefoner og nettbrett gjennom dagen er i økende grad mer vanlig. Det er tenkelig at våre nye bruksmønster med teknologiske hjelpemidler gradvis endrer rammevilkårene for hvordan vi generelt fordeler vår oppmerksomhet, og spesielt hvordan vi opptrer i sosiale relasjoner. Derfor mener vi det er vesentlig å gjøre forskning på hvordan denne bruken kan innvirke på det nære samspillet mellom spedbarn og deres foreldre», sier Tidemann til Forskning.no

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook
.

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter