in

Skjerper beredskapen på norsk sokkel – regjeringen viser til økt droneaktivitet og situasjonen i Østersjøen

Image by Keri Jackson from Pixabay

Regjeringen har besluttet å iverksette tiltak for å skjerpe beredskapen knyttet til infrastruktur, landanlegg og installasjoner på norsk sokkel.

— Det har i dag vært tett kontakt mellom regjeringen, politiet, forsvaret og operatørene på norsk sokkel. På bakgrunn av dette har regjeringen besluttet å iverksette tiltak for å skjerpe beredskapen knyttet til infrastruktur, landanlegg og installasjoner på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding fra Regjeringen.

Han forklarer at noe av bakgrunnen er rapporter om økt droneaktivitet.


Petroleumstilsynet meldte tidligere tirsdag at de i den siste tiden har fått flere varsel fra operatørselskap på norsk kontinentalsokkel om observasjoner av uidentifiserte droner/luftfartøy i nærheten av offshoreinnretninger. De gikk mandag ut og oppfordret til økt årvåkenhet fra alle operatører og redere på norsk sokkel.

– Det pågår en kartlegging av situasjonen. På generelt grunnlag vil jeg si at sikkerheten på norsk sokkel er høy og at selskapene har stor oppmerksomhet om sikker drift, sier ministeren.

Regjeringen følger også situasjonen i Østersjøen, der det lekker gass fra de to gassrørledningene Nord Stream 1 og Nord Stream 2.

— Etter det som er fremkommet av informasjon i løpet av dagen, er det mye som kan tyde på at dette er sabotasje, sier Aasland.

Økning i meldinger om droner

I henhold til forskrifter skal alle observasjoner av droner varsles og meldes til Petroleumstilsynet.

Det er sikkerhetssone rundt alle plattformene på norsk sokkel. Sikkerhetssonen har vanligvis en utstrekning på 500 meter rundt innretningen og fra havbunnen opp til 500 meter over innretningens høyeste punkt.

Krenking av sikkerhetssone kan være straffbart.

Ptil forklarer at det er mange grunner til at de slår ned på uidentifiserte droner/luftfartøy rundt installasjoner på norsk sokkel. Det kan innebære økt risiko innenfor blant annet helikoptertrafikken. I tillegg er det en risikoå ha ikke godkjent utstyr i nærheten av eksplosjonsfarlige områder. Og droner kan også utføre bevisste anslag.

Lekkasjer fra Nord Stream 1 og 2

Tirsdag kom meldinger om at det lekker gass fra de to gassrørledningene Nord Stream 1 og Nord Stream 2 i Østersjøen. Sverige og Danmark har satt krisestab. Det er foreløpig ikke klart hva som har skjedd.

Petroleumstilsynet sier de ikke ønsker å spekulere i årsaker til lekkasjene, og viser til at håndtering av den pågående situasjonen må håndteres av de respektive lands myndigheter.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Tvungen lønnsnemd i lærerstreiken

VIDEO: Se demonstrasjonen utenfor Irans ambassade