søndag, april 18, 2021

Smitten stuper: R-tallet i Oslo er 0,7

Mest lest nå

Sist uke gikk antall meldte koronatilfeller ned i alle fylker med unntak av Trøndelag og Møre og Romsdal. 

Onsdag la FHI frem ukerapporten om koronasituasjonen i Norge. Her skriver de at R-tallet på landsbasis i uke 12 var 1,0, men at det er store geografiske variasjoner. Uken før var R-tallet 1,3.


I Oslo som lenge har hatt svært strenge restriksjoner, er R-tallet for uke 12 nå estimert til 0,7. For Vestland er R-tallet 1,9, mens det er 1,6 i Møre og Romsdal.

FHI presiserer at det er svært stor geografisk variasjon, ikke bare mellom fylkene, men også innad i de ulike fylkene.

Faksimile: FHIs situasjonsrapport COVID-19, uke 12/2021

– På Østlandet har det i flere kommuner vært et høyt smittetrykk i lang tid og høy insidens av nye innleggelser på sykehusene. Enkelte kommuner rundt i landet har utbrudd, mens store deler av landet har svært lav forekomst. Situasjonen er ustabil og med økt mobilitet i påsken er det er viktig at alle overholder de generelle smittevernrådene gjennom påskeferien, skriver FHI i rapporten.

82 prosent får engelsk virusvariant

Trenden i antall tilfeller er økende i Vestland og Viken, og sannsynligvis økende i Rogaland. For Oslo og Troms Og Finnmark er trenden synkende, mens den sannsynligvis er synkende i Innlandet. FHI er usikker på trendretningen for de øvrige fylkene.

Andelen med den engelske virusvarianten i Norge ligger på ca. 82 prosent når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes. Også her er det store forskjeller mellom fylkene. I Oslo er 93 prosent av koronatilfellene den engelske virusvarianten, mens i Nordland er det kun 15 prosent av de smittede som har den engelske mutasjonen.

Andelen med den sør-afrikanske virusvarianten i Norge ligger på rundt to prosent.

Økningen av unge pasienter fortsetter

Andelen sykehusinnlagte blant alle meldte covid-19 tilfeller har variert mellom to og fire prosent siden uke 32 i 2020.

Det er foreløpig rapportert om 194 nye innleggelser i uke 12, etter at det uken før ble meldt om 224 nye innleggelser. Oslo og Viken er fylkene der flest er innlagt som følge av korona. Økningen av unge innlagte har imidlertid fortsatt, og det ble rapportert om 81 nye koronapasienter mellom 30 og 49 år forrige uke. Dette er det høyeste tallet siden pandemien startet. Intensivavdelingene fikk 41 nye pasienter forrige uke og det ble meldt om åtte dødsfall.

Innvandrerbefolkningene i Norge er hardt rammet. Personer født utenfor Norge er overrepresentert, og utgjorde 37 prosent av de meldte tilfellene forrige uke, og 57 prosent av nye innlagte.

I enkelte grupper er det en stor andel av de som tester seg som tester positivt. FHI skriver at dette er en trend som har vedvart over lang tid.

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter