Depresjon er det mest vanlige mentale helseproblemet i verden. Faktisk opplever én av fem alvorlig depresjon i løpet av livet. Magnetiske pulser kan være løsningen for mange som lider av sykdommen.

Antidepressiva den vanligste behandlingen av depresjon. Det er imidlertid slik at medisiner ikke klarer å bli kvitt problemene for mange av de som har depresjoner.

Den vanligste typen antidepressiva er  Prozac, Cipramil og Seroxat, med flere. Samtidig som det skrives ut en tonn av resepter på antidepressiva, så stiger antallet med depresjon. Folkehelseinstituttet skriver at depresjoner er meget hyppige i Norge, mellom seks og 12 prosent har depresjon til enhver tid. Betydelig flere rammes en eller annen gang i løpet av livet

I følge Dailymail er det slik at for 62% av dem som lider av depresjon – virker ikke  antidepressiva!

Så dersom det er slik at antidepressiva ikke fungerer for en såpass stor andel av de som lider av depresjon, hvordan skal vi da bekjempe denne sykdommen i fremtiden?

Dailymail har sett nærmere på metoden, Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS). Dette er en metode som bruker magnetiske pulser – istedenfor elektrosjokk,  for å stimulere den venstre prefrontale hjernebarken. Dette området av hjernen er området som regulerer humøret vårt, følelser, hukommelse og motivasjon. Dette området har en tendens til å være mindre aktivt blant mennesker med depresjon. Så langt har denne metoden blitt prøvd ut på folk som har kroniske depresjoner og som allerede har vært gjennom flere behandlinger med antidepressiva, uten å bli frisk.

Kort fortalt fungerer metoden slik at man har på seg en hjelm. Denne sender pulser gjennom en metallspiral i hjelmen. Hver behandling varer i 25 minutter, og behandlingstiden er 2 til seks uker. Studier viser at man er i behov av mellom 12-20 behandlinger.

Studiene på denne metoden indikerer at mer en 30 prosent av de som ikke har blitt bedre av antidepressiva behandling, blir bra av denne behandlingen.

Psyktriakter Dr Michael Craig, ved King’s College, London, mener at suksessraten hadde vært fordoblet dersom denne metoden hadde blitt brukt som en førstelinjebehandling. 

Fordi dette er en relativt ny metode kan man ikke med sikkerhet dokumentere alt som kan være av bivirkninger. Så langt har moderat hodepine etter behandling vist seg å være den mest normale bivirkningen.

Kunne du tenke deg å benytte deg av en slik metode – dersom du ble tilbudt den?