in

Energikrise og Ukraina preget statsministerens nyttårstale 

Foto: Arbeiderpartiet

Etter å innledningsvis ha manet til fellesskap gikk statsminister Jonas Gahr Støre rett på sak. «Noen år gir oss følelsen av å starte med blanke ark. Det synes jeg er vanskelig i år. Krig i Europa.  Høye priser. Klimaendringer. Uroen vi kjente i 2022 er her fortsatt», sa Statsministeren.

I likhet med Kong Harald, påpekte også Støre at det vi lenge har tatt for gitt, som fremgang og stabilitet, ikke lenger er like selvfølgelig.


Statsministeren skjønner at krig, renteoppgang og inflasjon skremmer. Og sier at det da er enda viktigere at vi står sammen i landet vårt.

Skal ikke skamme oss over å be om hjelp

«Jeg er trygg på at vi kommer oss gjennom de tunge tidene nå også. Så la oss, på årets første dag, tenke over hva det vil kreve av hver og én – og av oss som fellesskap. Når vi opplever motgang, er det viktig å sette ord på hvordan det føles», sa Støre i nyttårstalen.

Han berømmet deretter de som har stått frem og pekt på hva de opplever som vanskelig.

«Å be om hjelp, er ikke noe vi skal skamme oss over. Selv om vi helst vil greie oss selv og ikke være til bry. Men dere, det er ingen som klarer alt. Vi trenger alle hjelp til noe. Og selv om ingen kan hjelpe alle, kan alle hjelpe noen», fortsatte han talen med.

Han sa videre at for å komme oss gjennom vanskelige tider, må vi ta vare på hverandre og bruke ressursene som ligger i et sterkt fellesskap.

Strømstøtte også i 2023

Deretter kom Statsministeren inn på strømprisene.

Støre lover strømstøtteordning også i 2023, men sier den varige løsningen på energikrisen, er at vi produserer mye mer fornybar kraft fra vann, vind og sol, så prisene i fremtiden kan være lave og stabile for folk og bedrifter.

Har bosatt 35.000 ukrainere

Krigen i Ukraina har preget 2022. Hittil har Norge tatt i mot 35.000 ukrainske flyktninger. Statsministeren sier at det kan bli like mange i år, og berømmer de mange som har åpnet hjemmene sine og hjulpet til med å ta imot flyktningene.

– Jeg har på vegne av Norge sagt til president Zelenskyj at ukrainernes kamp, også er vår kamp. De forsvarer retten til frihet, demokrati og selvstendighet. Derfor skal vi hjelpe ukrainerne også i året som kommer, med nødhjelp og hjelp til å forsvare seg selv. Og ved å få flyktninger ut i arbeid og inn i fellesskapet her i Norge, sier Støre i talen.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

kong harald

Kongen ba alle nordmenn stille seg dette spørsmålet

Moren var lei av den respektløse holdningen til 13-åringen – Brevet hennes tar nettet med storm