in

Steinkjer videregående: 23 av 26 elever i klassen fikk sponset Spania-tur, tre må bli hjemme etter loddtrekning

Bildet er tatt av Guy fra Pixabay

Spansk-klassen ved Steinkjer videregående skole skal på studietur til Spania, men tre av elever får ikke bli med.

Når Steinkjer videregående skole skal på studietur til Spania i vår var det tre elever som ikke fikk være med.

Årsak? Steinkjer videregående skole hadde de fått midler fra Erasmus+ til at 23 elever kunne dra på et ti dager langt utvekslingsopphold. Skolen valgte da å starte en utvelgelsesprosess for å skille ut 3 av 26 elever på grunnlag av søknad, intervju og loddtrekning. Det forteller Trønder-Avisa.


Både elever og foresatte har reagert sterkt på utvelgelsen av hvem som får dra:

I et leserinnlegg, som først sto på trykk i Aftenposten, forteller en oppbrakt mor at elevene som ikke fikk være med fikk mail fra skolen, der det sto at alle som søkte, var godt kvalifisert, så det ble et svært vanskelig valg som til slutt ble avgjort via loddtrekning

Ingrid Sakshaug-Rønning, som er mor til en av spansk-elevene som ikke fikk dra at hun har snakket med psykologspesialist Cecilie O’Toole om saken, og hun har godkjent at moren deler hennes synspunkt:

«O’Toole mener skolen burde være meget klar over at å utestenge tre av 26 elever i en klasse, vil kunne ha en betydelig effekt med tanke på utenforskap, negativ selvvurdering og forsterkelse av potensielt underliggende sårbarheter disse elevene kan ha», heter det i innlegget.

Sakshaug-Rønning skriver videre at det at utvelgelsen skal ha foregått gjennom blant annet søknad og intervju før den ble avgjort med loddtrekning, i O’Tooles øyne bare gjør saken enda verre.

Sakshaug-Rønning utelukkende fått informasjon om prosess og utvelgelse fra sin ungdom, og ikke fra skolen. Hun påpeker at det ikke er blitt adressert som en problemstilling fra skolens side at 23 av 26 elever i en klasse får reise på utveksling.

– Som mor har jeg frem til nå hatt en forventning om at skolen handler til barn og ungdommers beste. Jeg undrer meg over at skolen selv ikke har gjort disse vurderingene, sier hun

Trønder-Avisa har vært i kontakt med flere foresatte som har barn som fikk bli med på turen. Også de er kritiske til hvordan utvelgelsen har blitt håndtert.

– Tilbudet er kjempeflott, men det samme kan ikke sies om opplegget rundt utvelgelsen. Jeg reagerer både på prosessen, begrunnelsen og at tre utelates. Her er det også elever som reiser som har dårlig samvittighet for de som blir igjen, sier en av de foresatte som har barn som reiser i den omtalte klassen.

Rektor ved Steinkjer Videregående sier at de vil evaluere prosessen, og tar alle tilbakemeldinger på alvor, men legger til at turen vil ble gjennomført.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Må pakke sekken og dra fra Torpet – uheldig med siste spørsmålet

Andreas «Tix» Haukland leder Paradise sesong 2 – Dette er deltagerne