Hjem Forskning Oppsiktsvekkende funn om for tidlig fødte

Oppsiktsvekkende funn om for tidlig fødte

En ny studie viser at mennesker som er født for tidlig, har mye høyere risiko for å dø av kroniske sykdommer i voksen alder.

Heldigvis har det skjedd mye innen medisinen som gjør at de aller fleste prematurbarn nå overlever. Men det har vært mindre kunnskap om hvilken helserisiko det knytter seg til å bli født for tidlig.

En stor studie med mer enn 6 millioner deltakere, viser ifølge NRK at dødeligheten blant premature barn i voksen alder er mye høyere sammenlignet med andre.

Studien viser at prematurbarn har dobbelt så høy risiko som befolkningen ellers for å dø av hjertesykdom, kronisk lungesykdom og diabetes i voksen alder. 

Selv de som er født bare 2–3 uker før termin, har noe økt risiko.

– Fra før vet vi at premature har en forhøyet dødelighet i barnealder og tidlig voksen alder. Nå har vi påvist risikoen for død av kroniske sykdommer som hjertesykdom, lungesykdom og diabetes før 50-årsalderen, sier Professor Kari Risnes ved NTNU til NRK. Risnes har ledet studien.

Studien viser at risikoen for at tidligfødte dør før de blir 50 år, er 40 prosent høyere enn for befolkningen generelt.

Det overrasket forskerne at risikoen for død også var høyere hos dem som var født i uke 37 og 38: Hos denne gruppen øker dødeligheten med 10 prosent.

– Tanken vår er at vi bør gjøre både befolkning og leger oppmerksomme slik at risikoen kan reduseres. Vi må erkjenne at prematuritet er en faktor vi må ta med når vi skal vurdere risiko. Dette gjør vi også med familiers sykdomshistorier, sier Risnes som ikke ønsker å skremme folk med tallene men sette fokus på forebygging.

LES MER:

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com