onsdag, mars 3, 2021

NYE KORONA-REGLER: Erna slipper litt opp for barn og unge – viderefører skjenkestopp

Mest lest nå

Det var først og fremst for barn og ungdom det ble sluppet litt opp, da regjeringen mandag la frem ørsmå lettelser i koronatiltakene.

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Det nasjonale tiltaksnivået for skoler nedjusteres til gult nivå, og lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Dette opplyses i en pressemelding fra regjeringen mandag.

Erna Solberg
Foto: Erna Solberg

Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke, men alle bør begrense sosial kontakt.


Les også: Stenger mindre grensestasjoner: Testplikt for alle som reiser inn til Norge

– Selv om tiltakene ser ut til å virke, og smittetallene har gått noe ned, er situasjonen fremdeles usikker.  Vi ser hvordan smitten slår inn over landene rundt oss og forårsaker sykdom og død. Det vil vi forsøke å unngå i Norge. Derfor viderefører vi strenge nasjonale tiltak og en av de aller strengeste grensekontrollene i Europa, sier statsminister Erna Solberg.

I pressemeldingen uttales det at det foreløpig ikke er mulig for Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet å vurdere hvor stor effekt tiltakene som ble innført 4. januar har hatt. Når regjeringen likevel velger å gjøre enkelte lettelser i de aller strengeste nasjonale tiltakene, er dette fordi det er tegn til at smitten flater ut.

Du kan ha besøk igjen

Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke. Det betyr at vi igjen kan ha inntil 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen, men alle bør fortsatt begrense sosial kontakt.

Les også: Koronaviruset forårsaker mystisk barnesykdom

– De fleste private sammenkomster og ulike arrangementer bør fortsatt utsettes eller avlyses, opplyses det i meldingen.

Dersom sammenkomster avholdes, gjelder kan man for private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale, være inntil 10 personer. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen nå 20 personer.

For øvrige arrangementer er det ingen endringer reglene for antall personer.

Slipper opp i skolene

Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. Kommuner kan opprettholde rødt nivå ut denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå.

Les også: Derfor dør det færre i den andre korona-bølgen, til tross for at smittetallene er høyere

Denne lettelsen er kanskje spesielt med tanke på kommuner der smittetrykket er lavt. Regjeringen ber kommuner med høyt smittepress vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov vurdere rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

Åpner for fritidsaktiviteter for barn, men utsetter cuper

Lokale treninger og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.

Les også: Helsedirektøren vil at politi, kommune og helsemyndigheter skal sjekke at du faktisk sitter i karantene

– Vi har hele tiden sagt at vi skal prioritere barn og unge når smittesituasjonen gjør det mulig. Derfor har vi besluttet at det nasjonale tiltaksnivået for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres til gult nivå, og at lokale treninger og fritidsaktiviteter for barn og unge ikke lenger frarådes. Vi vet hvor viktig disse arenaene er for dem. Vi åpner også for besøk hjemme igjen, men ber folk begrense antall mennesker de møter, sier Solberg.

Også her ber statsministeren lokale myndigheter gjøre selvstendige vurderinger dersom det er mye smitte i området.

Unngå at en ny smittebølge legger press på helsevesenet

– En tredje smittebølge vil gjøre det svært krevende å få gjennomført vaksineringen av befolkningen. Mange ansatte i helse- og omsorgstjenesten er nå slitne etter stort arbeidspress over lang tid. Vi trenger derfor nasjonale tiltak for å unngå at en ny smittebølge legger press på helsetjenesten og gjør vaksineringen mer krevende, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les også: Denne arvelige faktoren gjør at du kan ha redusert risiko for korona-smitte

Regjeringen opplyser at tiltakene vil vare så lenge det er behov for dem, men opplyser at de fortløpende vurderer situasjonen.

Fortsatt skjenkestopp

Skjenkeforbudet skal vurderes allerede neste uke, opplyses det i mandagens pressemelding.

Skjenkestoppen videreføres etter enighet med Helsedirektoratet.

Les også: Her trilles 104 år gamle Elena ut av sykehuset til stående applaus – frisk etter Covid-19

– Det vil tas en ny vurdering i neste uke.  Vi vet at ansatte i serveringsbransjen er overrepresentert når det gjelder koronasmitte. En dansk ekspertgruppe la nylig frem en rapport som viser at barer er blant de områdene som har høyest virkning på smittespredningen, sier Høie.

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter